สูงส่งวิญญาณในหมู่นักอุตสาหกรรมอินเดีย

ชีวิตและอาชีพของ Varghese Moolan ประธาน Moolans กลุ่มยืนออกเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นสัญญาณของความเป็นมนุษย์เห็นในหมู่นักอุตสาหกรรมที่ทันสมัย มีโปรแกรมทำการก่อนหน้านี้ที่จะช่วยให้เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ด้อยโอกาสได้รับการปลูกถ่ายไตมันเป็นธรรมชาติเพียงอย่างเดียวที่เขาจะทุ่มเทความสนใจของเขาเพื่อเด็กยากจนทุกข์ทรมานจากโรคหัวใจ ส่องแสงในบางสถานการณ์ที่เผชิญหน้ากับเด็กที่ทรมานกับโรคหัวใจนาย Varghese Moolan เสียใจมากกว่าการขาดการรักษาที่มีให้กับเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน

ขณะที่เกรละภูมิใจของโรงพยาบาลจำนวนมากที่มีความเชี่ยวชาญในหลายโรคผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคหัวใจเป็นหลักบังคับให้ขึ้นอยู่กับ Chitra ซรี, โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใน Thiruvanathapuram สัมผัสโปรแกรมหัวใจเปิดตัวโดยนาย Varghese Moolan ภายใต้การอุปถัมภ์ของกลุ่ม บริษัท อพอลโลของโรงพยาบาลที่เริ่มต้นจากการที่มีความตั้งใจในการขยายความช่วยเหลือทางการแพทย์ไปกว่า 100 เด็ก ออกจากเด็ก 75 คนที่ได้รับการคัดเลือกในการรักษาผู้ที่ทรมานกับโรคที่ร้ายแรงที่สุดที่ถูกเรียกว่าสำหรับการรักษา ความคิดริเริ่มที่ให้มวลชนเข้าใจในความเอื้ออาทรของการหยุดยั้งไม่ได้ Varghese Moolan ที่ได้ประสบความสำเร็จเพื่อให้ห่างไกลในการฟื้นฟูชีวิตของเด็ก 45 กลุ่ม Moolans ได้เสร็จสิ้นการดำเนินงาน 60 สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจในเด็กที่มีอัตราความสำเร็จที่น่าอัศจรรย์ 100%

ท่ามกลางฝนตกหนักสรรเสริญที่ถูกโยนไปที่เขาจากไตรมาสทั้งหมดของสังคมสำหรับผลงานของเขาที่จะเป็นสาเหตุของคนยากจนนาย Varghese ปรากฏตั้งใจว่าจะไม่อนุญาตให้มีการเติมเต็มเพื่อไปที่หัวของเขา ศรัทธายึดมั่นในการส่งเสริมความเสมอภาคการกระทำของ Varghese Moolan คายความอ่อนน้อมถ่อมตนและให้ลิฟท์ที่จำเป็นมากสำหรับความหลากหลายทั่วประเทศของเรา ความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ได้รับการมองเห็นมากขึ้นเมื่อนาย Varghese ขอเรียกร้องให้ผู้รับขอบคุณทั้งหมดของความเอื้ออาทรของเขาที่จะแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าผู้ทรงอำนาจ

นาย Varghese Moolan ที่ขยับกลุ่มธุรกิจของเขาเจริญรุ่งเรืองไป Angamali หลังจากกว่าสามทศวรรษในซาอุดิอาระเบียยังคงค่อนข้างสงสัยมากกว่าทัศนคติของ Kerala ต่ออุตสาหกรรม นาย Varghese ที่ได้รับการยกย่องจากหลายเป็นหนึ่งในคนที่มีบุคลิกที่สูงตระหง่านมากที่สุดในผู้ประกอบการเห็นว่ามีความแตกต่างระหว่างประเภทกว้างของมืออาชีพมีประสบการณ์ในเอเชียตะวันตกและรัฐเกรละ ผู้ประกอบการชั้นนำของรัฐเกรละวิธีการล้มเหลวในการให้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ ยกย่องมาตรฐานที่สูงของความเป็นมืออาชีพนำไปสู่อุตสาหกรรมในเอเชียตะวันตกนาย Varghese Moolan ยืนยันว่าหากธุรกิจในเกรละมีการเจริญเติบโตก็ควรเดินตามรอยเท้าของเวสต์เอเชีย